Asiakasrekisterin Tietosuojalomake

1. Rekisterinpitäjä

Hakunilan Kulttuuri ry / Balettikoulu Hari

Ly: 0626374-1

Puutarhatie 12 B

01300 Vantaa

Puh. 050 307 4842 

2. Rekisteriasioiden Yhteyshenkilö

Petri Väätäinen / petri.vaatainen@kolumbus.fi

3. Rekisterin nimi

Hakunilan Kulttuuri ry-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Hakunkilan Kulttuuri ry/Balettikoulu Harin ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakkaasta:

-Asiakkaan perustiedot,etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä ei sosiaaliturvatunnusta ja huoltajien yhteystiedot alle 18-vuotiaat.

-Asiakkaat-oppilaat täyttävät kukin oman tietosuojalomakkeen, alle 18-vuotiaat huoltajan allekirjoitus. Lisäksi tietosuojalomake sisältää luvan/kiellon kuvien käyttöön, www.balettikouluhari.net,-sivuilla.

-Oppilastietoja voidaan käyttää myös tilastointiin esim. Vantaan kaupungin oppilastietokyselyyn ja Tanssin valtakunnalliseen tilastointiin, kuitenkaan emme anna oppilaiden nimiä, vaan ainostaan ikä ja postinumero tilastointiin. Oppilastietoja käytetään myös laskutukseen, mahdolliseen perintään ja tanssiesityksien ohjelmalehtiseen.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään kun oppilas ilmoittautuu opetustunneille ja täyttää henkilökohtaisen tietosuojalomakkeen.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hakunilan Kulttuuri ry/Balettikoulu Hari ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa vain satunnaisesti Suomen lain mukaisesti.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain Hakunilan kulttuuri ry:n hallituksen jäsenet. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajasuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Vantaa 25.5.2018 Hakunilan kulttuuri ry