Yhteystiedot

Hakunilan Kulttuuri ry/
Balettikoulu Hari

050-563 4112 tunti tied.
050-307 4842 laskutus

Satunnainen kuva

img_4370
img_4395
img_4399
img_4404

Opetus

     TAITEEN PERUSOPETUS-YLEINEN OPPIMÄÄRÄ-BALETTIKOULU HARI

 

  1. Toiminta-ajatus: Taiteen perusopetus Balettikoulu Harissa on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toisella etenevää opetusta. Balettikoulu Harissa opetusta on myös alle kouluikäisille-varhaiskasvatus-, jonka tavoitteena on lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen leikinomaisin harjoittein.  Osana opetusta on Aikuisbaletti, joka noudattaa tanssin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksia.  Tässä huomioidaan aikuisten elämänkokemus ja fyysinen kunto. Niin aikuiset kuin perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen osallistuvat saavat esiintyä eri tilaisuuksissa.
  2. Arvot ja yleiset tavoitteet-Oppimiskäsitys-oppimisympäristö ja työtavat:  Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen, joka vaatii pitkäjänteisyyttä niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenä.  Oppimiskäsitys perustuu opetus-suunnitelmaan, jossa otetaan huomioon oppilaan taidot ja ryhmän taso.  Keskeinen sisältö: klassisen baletin tyyli - Balettikoulu Harissa Vaganova metodi -tekniikka, tanssin ja musiikin historia-taiteellinen ilmaisu ja tanssillisuus-esiintyminen-improvisaatio.
  3. Opetuksen tarjonta ja opetusjärjestelyt:  Balettikoulu Hari muodostaa oman opetussuunnitelman-tarkka opetussisältösuunnitelma, joka antaa oppilaalle mahdollisuuden saada klassisen baletin opetusta määriteltyjen opintokokonaisuuksien, tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta tasolta toiselle eteneviä opintokokonaisuuksia.  Opetuspaikkoina toimivat Vantaan koulut ja mahdolliset kulttuurille tarkoitetut tilat.
  4. Annettava opetuksen määrä opintokokonaisuuksittain: Varhaiskasvatus 4-6 vuotiaat 1x45 min / Alkeisbaletti ( 1-2 ) 7-9 vuotiaat 1x45 min / Baletin perusopetus luokat (1-4) 8-14 vuotiaat 2x60 min / luokat (5-7) 12-16 vuotiaat 3x60 min / Aikuisbaletti 16-99 vuotiaat.  Syyslukukausi 15 ja kevätlukukausi 18 opintoviikkoa.
  5. Oppilaan opiskelun kestoa koskevat ohjeet:  Taiteen perusopetuksen oppimäärä on laskennallisesti 500 tuntia.  Opintojen laskennallinen perusta on 45 minuutin pituinen oppitunti. Käytetään opiskeluvihkoa.
  6. Oppilasarviointi ja sen toteuttaminen:  Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa.
  7. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen:  Oppilaan aiemmat klassisen baletin opiskelut huomioidaan todistusta vastaan  opintojen suhteen, jonka arvioi rehtori.
  8. Todistuksen sisältö:  Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetusta opintokokonaisuudesta.
  9. Oppilaaksi ottaminen: Balettikoulu Harissa oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
  10. Yhteistyö muiden tahojen kanssa:  Teemme yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa sekä tanssinalan Ammattikorkeakoulujen kanssa.  Haemme myös aktiivisesti yhteistyökumppaneita.
        Ylläolevat asiat ovat osa Balettikoulu Harin Taiteen Perusopetuksen sisällöstä.  Kokonaisuus
        luettavissa Oppilaan henkilökohtaisesta opintokirjasta!
 
        Vantaa 1.1.2013  Hakunilan Kulttuuri ry / Balettikoulu Hari