Opetus

     TAITEEN PERUSOPETUS-YLEINEN OPPIMÄÄRÄ-BALETTIKOULU HARI 2018-

Opetussuunnitelma sisältää seuraavat asiat:

1.  Toiminta-ajatus

2.  Arvot ja yleiset tavoitteet-oppimiskäsitys-oppimisympäristö ja työtavat

3.  Toimitakulttuuri

4.  Opetuksen rakenne ja laajuus

5.  Opetuksen yleiset tavoitteet

6.  Yhteisopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

7.  Teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

8.  Oppimisen arviointi

9.  Opetussuunnitelman perusteissa kuvatut yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet

10.Oppimäärän yksilöllistäminen

11.Oppilaaksi ottamisen periaate

12.Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

13.Toiminnan jatkuva kehittäminen

Vantaa 12.6.2018 Balettikoulu Hari